ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองพันทหารช่างที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผู้บังคับการ

พ.ท.พรรษิษฐ์  สุพรรณชนะบุรี

ผบ.ช.พัน.๕

เข้าสู่ระบบ

โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีฯ ร่วมกับ อสม. ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก ในทุกห้องแถวบ้านพักของ ช.พัน.๕ โดยหน่วยได้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีฯ

และ อสม. เป็นอย่างดี